FAQs Complain Problems

Flash News

नियमावली

अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा नियमावली, २०७७

नगर प्रहरी सेवा सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०८०

पर्यटकीय स्थल, पार्कहरु लिजमा दिई सञ्चालन गराउने सम्बन्धी कार्यविधी, २०७९

‘आन्तरिक पर्यटन काज सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९’

थाहा नगरपालिका अनुदान तथा आर्थिक सहायता परिचालन कार्यविधि, २०७९

थाहा नगरपालिकामा सञ्चालन हुने, तालिम गोष्ठी, कार्यशाला अध्ययन भ्रमण तथा बैठक भत्ता खर्च सम्बन्धी नगरसभाद्वारा स्वीकृत निर्देशिका

लैंङ्गिक हिंसा निवारण कोष (संचालन) कार्यविधि, २०७७

थाहानगर खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड कर्मचारी सेवा सर्त सम्बन्धि विनियमावली, २०७६

करार शिक्षक छनोट सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७

थाहा नगरपालिका जलश्रोत उपयोग कार्यविधि–२०७७

Pages

आपतकालिन फोन नम्बरहरु

थाहानगरको पर्यटकीय क्षेत्र घुमफिर र बसोबासका लागि: