FAQs Complain Problems

Flash News

थाहा नगरपालिकाको मासिक सूचना सार्वजनिक

सूचना सार्वजनिक गरिएकोे बारे ।

प्रस्तुत विषयमा मकवानपुर थाहा नगरपालिका शिखरकोट अन्तर्गत विभिन्न शाखाबाट भई आएको कामको विवरणहरु सम्पूर्ण राजनैतिक दल, संघसंस्था, पत्रकार, सरोकारवला निकायहरु तथा सम्पूर्णको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ । सूचना पढ्नको लागि तल पीडिएफ फाइल क्लिक गर्नुहोस् ।

....................
सुरजकुमार भुजेल
(सूचना अधिकारी)

Supporting Documents: 

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.