FAQs Complain Problems

Flash News

औषधि खरिद सम्बन्धी आशयपत्र पेश गर्ने बारेको सूचना

आपतकालिन फोन नम्बरहरु

आपतकालिन फोन नम्बरहरु

 

९७०४१२५७५७

९७६७५७०९००