FAQs Complain Problems

Flash News

कक्षा ८ काे परीक्षा तालिका प्रकाशन सम्बन्धमा

आपतकालिन फोन नम्बरहरु

आपतकालिन फोन नम्बरहरु

 

९७०४१२५७५७

९७६७५७०९००