FAQs Complain Problems

Flash News

नि.मा.वि. तृ. स्थायी शिक्षक पदस्थापनाको लागि विद्यालय छनौटको सूचना !

आपतकालिन फोन नम्बरहरु

आपतकालिन फोन नम्बरहरु

 

९७०४१२५७५७

९७६७५७०९००