FAQs Complain Problems

Flash News

सामाजिक सुरक्षा

Post date Documents
वार्ड १ को सामाजिक सुरक्षा भत्ता दोस्रो किस्ताको विवरण Wednesday, November 14, 2018 - 12:00 PDF icon ward 1.pdf
वार्ड २ को सामाजिक सुरक्षा भत्ता दोस्रो किस्ताको विवरण Wednesday, November 14, 2018 - 12:31 PDF icon ward 2.pdf
वार्ड ३ को सामाजिक सुरक्षा भत्ता दोस्रो किस्ताको विवरण  Wednesday, November 14, 2018 - 12:33 PDF icon ward 3.pdf
वार्ड ४ को सामाजिक सुरक्षा भत्ता दोस्रो किस्ताको विवरण Wednesday, November 14, 2018 - 12:34 PDF icon ward 4.pdf
वार्ड ५ को सामाजिक सुरक्षा भत्ता दोस्रो किस्ताको विवरण Wednesday, November 14, 2018 - 12:35 PDF icon ward 5.pdf
वार्ड ६ को सामाजिक सुरक्षा भत्ता दोस्रो किस्ताको विवरण Wednesday, November 14, 2018 - 12:38 PDF icon ward 6.pdf
वार्ड ७ को सामाजिक सुरक्षा भत्ता दोस्रो किस्ताको विवरण Wednesday, November 14, 2018 - 12:39 PDF icon ward 7.pdf
वार्ड ८ को सामाजिक सुरक्षा भत्ता दोस्रो किस्ताको विवरण Wednesday, November 14, 2018 - 12:40 PDF icon ward 8.pdf
वार्ड ९ को सामाजिक सुरक्षा भत्ता दोस्रो किस्ताको विवरण Wednesday, November 14, 2018 - 12:41 PDF icon ward 9.pdf
वार्ड १० को सामाजिक सुरक्षा भत्ता दोस्रो किस्ताको विवरण Wednesday, November 14, 2018 - 12:42 PDF icon ward 10.pdf

Pages

आपतकालिन फोन नम्बरहरु

थाहानगरको पर्यटकीय क्षेत्र घुमफिर र बसोबासका लागि: