FAQs Complain Problems

Flash News

प्रविधि तथा सीप हस्तान्तरण कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना !

आपतकालिन फोन नम्बरहरु

आपतकालिन फोन नम्बरहरु

 

९७०४१२५७५७

९७६७५७०९००