FAQs Complain Problems

Flash News

विद्यालयहरुको लेखापरीक्षण गर्ने दरखास्त दिने आशयको सूचना

आपतकालिन फोन नम्बरहरु

आपतकालिन फोन नम्बरहरु

 

९७०४१२५७५७

९७६७५७०९००