FAQs Complain Problems

Flash News

कृषिजन्य सामाग्रीमा ५०% अनुदान वितरण सम्बन्धी सूचना !

प्लाष्टिक टनेल तथा थाेपा सिंचाइलगायत
भकाराे सुधार तथा प्लाष्टिक टनेललगायत
मिनी टिलरलगायत

आपतकालिन फोन नम्बरहरु

आपतकालिन फोन नम्बरहरु

 

९७०४१२५७५७

९७६७५७०९००