FAQs Complain Problems

Flash News

था. न. पा. को बिभिन्न स्वास्थ्य सस्थाहरुमा निशुल्क भिडियो एक्स - रे कार्यक्रम सम्पन्न गरियो ।

आपतकालिन फोन नम्बरहरु

आपतकालिन फोन नम्बरहरु

 

९७०४१२५७५७

९७६७५७०९००