FAQs Complain Problems

Flash News

एन, कानुन तथा निर्देशिका

Post date Documents
कर्मचारी प्रशासन सम्वन्धि विनियम –२०७२ 12/22/2016 - 14:12 PDF icon karmachari niyemabali.pdf
जन्म, मृत्यु तथा अन्य व्यक्तिगत घटना ((दर्ता गर्ने) नियमावली २०३४ 12/22/2016 - 14:15 PDF icon जन्म, मृत्यु तथा अन्य व्यक्तिगत घटना ((दर्ता गर्ने) नियमावली २०३४.pdf
होमस्टे संचालन कार्यविधि, २०६७ 02/20/2017 - 13:35 PDF icon होमस्टे संचालन कार्यविधि, २०६७
अार्थिक एेन, २०७५ 08/27/2018 - 15:09 PDF icon अार्थिक एेन, २०७५.pdf
बिनियोजन एेन - २०७५ 08/27/2018 - 15:13 PDF icon बिनियोजन एेन , २०७५
थाहा नगरपालिकामा करार कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी 04/01/2019 - 15:49 PDF icon Final Karar Karar Janashakti Byawosthapan Karyabidhi 2075.pdf
नगर विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन 04/01/2019 - 16:18 PDF icon नगर विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन.pdf
नगर विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन 04/01/2019 - 16:18 PDF icon नगर विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन.pdf

आपतकालिन फोन नम्बरहरु

थाहानगरको पर्यटकीय क्षेत्र घुमफिर र बसोबासका लागि: