FAQs Complain Problems

Flash News

विज्ञ नियुक्ती सम्बन्धी म्याद थपको सूचना !

आपतकालिन फोन नम्बरहरु

आपतकालिन फोन नम्बरहरु

 

९७०४१२५७५७

९७६७५७०९००