FAQs Complain Problems

Flash News

थाहा नगरपालिकाको कृषि सामाग्रीको बोलपत्र सम्बन्धि सुचना !!!

आपतकालिन फोन नम्बरहरु

आपतकालिन फोन नम्बरहरु

 

९७०४१२५७५७

९७६७५७०९००