FAQs Complain Problems

Flash News

नियमावली

नगर प्रहरी सेवा सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०८०

पर्यटकीय स्थल, पार्कहरु लिजमा दिई सञ्चालन गराउने सम्बन्धी कार्यविधी, २०७९

‘आन्तरिक पर्यटन काज सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९’

थाहा नगरपालिका अनुदान तथा आर्थिक सहायता परिचालन कार्यविधि, २०७९

विषयगत पत्रकारिता लेखन तथा प्रसारण वृत्ति कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धी कार्यवधि, २०७९

लैंङ्गिक हिंसा निवारण कोष (संचालन) कार्यविधि, २०७७

थाहानगर खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड कर्मचारी सेवा सर्त सम्बन्धि विनियमावली, २०७६

करार शिक्षक छनोट सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७

थाहा नगरपालिका जलश्रोत उपयोग कार्यविधि–२०७७

थाहा नगरपालिका सहकारी नियमावली, २०७७

Pages