FAQs Complain Problems

Flash News

दर्तावाल लेखापरीक्षकहरुलाई विद्यालयको लेखापरीक्षण गर्नको लागि लेखापरीक्षण गर्ने आशयको दरखास्त दिने सूचना

आपतकालिन फोन नम्बरहरु

आपतकालिन फोन नम्बरहरु

 

९७०४१२५७५७

९७६७५७०९००