FAQs Complain Problems

Flash News

बेरोजगार व्यक्तिको सूचीमा सूचीकृत हुन फारम भरी निवेदन दर्ता गर्ने सम्बन्धि सूचना

आपतकालिन फोन नम्बरहरु

आपतकालिन फोन नम्बरहरु

 

९७०४१२५७५७

९७६७५७०९००