FAQs Complain Problems

Flash News

प्रधानाध्यापकहरुको नगरस्तरीय बैठक सम्बन्धी सूचना !

आपतकालिन फोन नम्बरहरु

आपतकालिन फोन नम्बरहरु

 

९७०४१२५७५७

९७६७५७०९००