FAQs Complain Problems

Flash News

खानेपानी आयोजना हस्तान्तरण सम्बन्धी थाहा नगरपालिकाको जरुरी सूचना !

आपतकालिन फोन नम्बरहरु

आपतकालिन फोन नम्बरहरु

 

९७०४१२५७५७

९७६७५७०९००