FAQs Complain Problems

Flash News

थाहा नगरपालिकामा व्यवसाय कुक तथा वेटर तालिम सम्पन्न

आपतकालिन फोन नम्बरहरु

आपतकालिन फोन नम्बरहरु

 

९७०४१२५७५७

९७६७५७०९००