FAQs Complain Problems

Flash News

जे.टि.ए. (पशु) पदका लागि भएको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना !

आपतकालिन फोन नम्बरहरु

आपतकालिन फोन नम्बरहरु

 

९७०४१२५७५७

९७६७५७०९००