FAQs Complain Problems

Flash News

थाहा नगरपालिकामा संचालन हुने कक्षा ८ को परीक्षा केन्द्रहरु

आपतकालिन फोन नम्बरहरु

आपतकालिन फोन नम्बरहरु

 

९७०४१२५७५७

९७६७५७०९००