FAQs Complain Problems

Flash News

नगरस्तरीय प्रधानाध्यापकहरुको बैठक सम्बन्धमा

आपतकालिन फोन नम्बरहरु

आपतकालिन फोन नम्बरहरु

 

९७०४१२५७५७

९७६७५७०९००