FAQs Complain Problems

Flash News

आ. व. २०७६/०७७ को लागि तारजाली र औषधीहरुको सप्लाई सम्बन्धी शिलवन्दी बोलपत्र आव्हान

आपतकालिन फोन नम्बरहरु

आपतकालिन फोन नम्बरहरु

 

९७०४१२५७५७

९७६७५७०९००