FAQs Complain Problems

Flash News

सूचना तथा समाचार

मकवानपुर जिल्लाको जिल्ला दररेट आर्थिक वर्ष २०७९/०८०

Supporting Documents: 

रोजगार सहायक , असिस्टेन्ट सब इन्जिनियर र जे.टि.ए पदमा रोजगारी खुल्यो।

रोजगार सहायक (पा‌ँचौ तह), असिस्टेन्ट सब इन्जिनियर (चौथो तह),  जे.टि.ए  कृषि (चौथो तह) र जे.टि.ए  पशु (चौथो तह) पदहरुमा रोजगारी खुल्यो। 

Supporting Documents: 

Pages