FAQs Complain Problems

Flash News

शिक्षक सेवा आयोगमा सफल थाहानगरपालिकामा पदस्थापन हुने शिक्षकहरुलाई विद्यालय छनौट निवेदनको ढाँचा