FAQs Complain Problems

Flash News

News and Notices

पहिलो योजना सम्पन्न गर्ने उपभोक्ता समितिलाई सम्मान

मकवानपुर थाहा नगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को सबैभन्दा पहिले योजना सम्पन्न गरी अन्तिम भुक्तानी लिने उपभोक्ता समितिको पदाअधिकारीलाई सम्मान गरिएको छ । 

Pages