FAQs Complain Problems

Flash News

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

आ. व. २०७६/०७७ को लागि ढंगा,गिट्ी,ग्रावेल,बालवा उत्खनन्,संकलन तथा निकासी कर उठाउने सम्बन्धी शिलवन्दी बोलपत्र आव्हान

आ. व. २०७६/०७७ को लागि ढंगा,गिट्ी,ग्रावेल,बालवा उत्खनन्,संकलन तथा निकासी कर उठाउने सम्बन्धी शिलवन्दी बोलपत्र आव्हान

Supporting Documents: 

Invitation for Electronic Bids for the Drain and pavement Construction work in Bhungdal Bahungau Damki road and Damgade Moriya Madhabesi Road

Invitation for Electronic Bids for the Drain and pavement Construction work in Bhungdal Bahungau Damki road and Damgade Moriya Madhabesi Road 

Supporting Documents: 

Pages