कर्मचारीहरु

Photo Name Designation Section Email Phone
सन्तोष बोहरा इन्जिनियर प्राविधिक शाखा santosh.bohara07@gmail.com 9849825333
दिपक गजुरेल ना.सु आर्थिक प्रशासन शाखा 9845071664
अनिल लामिछाने ना.सु प्रशासन शाखा anil.thahamun@gmail.com 9855075341
नवराज राेकाय सव.इन्जिनियर प्राविधिक शाखा nawarajrokaya@gmail.com 9861186202
सुरजकुमार भुजेल सूचना अधिकारी सूचना शाखा surajthahamun@gmail.com 9855068695
सुदर्शन पहेली खरिदार जिन्सी शाखा 9855068978
प्रकाश कुमार लामा खरिदार याेजना शाखा prakash.thing07@gmail.com 9855068429
सुकदेव विडारी सव. ओभरसियर प्राविधिक शाखा 9855069623
डाेल्मा लामा खरिदार राजश्व शाखा 9845291342
सुनिल लामिछाने खरिदार सचिव, संयूक्त वडा सेवा केन्द्र बज्रवाराही sunil.thahamun@gmail.com 9845295603
पाल्साङ लामा खरिदार संयूक्त वडा सेवा केन्द्र दामन palsang.thahamun@gmail.com 9845816241
दिनेश महर्जन खरिदार सचिव, संयूक्त वडा सेवा केन्द्र पालुङ dinesh.thahamun@gmail.com 9845294639
हरिलाल पुरी कार्यकारी अधिकृत ९८५५०१२१११
सुरजकुमार भुजेल सूचना अधिकारी ९८५५०६८६९५