Flash News

थाहा नगरपालिकाको मासिक सूचना सार्वजनिक

सूचना सार्वजनिक गरिएकोे बारे ।

प्रस्तुत विषयमा मकवानपुर थाहा नगरपालिका शिखरकोट अन्तर्गत विभिन्न शाखाबाट भई आएको कामको विवरणहरु सम्पूर्ण राजनैतिक दल, संघसंस्था, पत्रकार, सरोकारवला निकायहरु तथा सम्पूर्णको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ । सूचना पढ्नको लागि तल पीडिएफ फाइल क्लिक गर्नुहोस् ।

....................
सुरजकुमार भुजेल
(सूचना अधिकारी)

Supporting Documents: 

जानकारी